Referenties

Amstelring

Ivo van der Klei, lid Raad van Bestuur                                                                                                                        “Na eerdere opdrachten bij Amstelring hebben we Mariette verder ingezet voor het reorganiseren van een aantal bedrijfsonderdelen. Dat heeft Mariette uitstekend gedaan op een zeer deskundige en professionele wijze. Daarbij communiceert ze helder en is zeker niet bang om inpopulaire maatregelen te nemen en door te voeren. Mariette heeft een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel en is bovendien zeer flexibel. Samengevat kun je Mariette “voor een boodschap sturen” met de wetenschap dat het dan ook geregeld wordt.  Daarnaast is ze ook kritisch richting het bestuur in de te nemen stappen en besluiten, daardoor wordt de kwaliteit van de genomen besluiten beter. Ook de samenwerking en afstemming met een OR en cliëntenraad zijn altijd goed verlopen.

Daarnaast is het een fijne collega om mee samen te werken, een leuke en prettige persoonlijkheid.”     Bezoek de site van Amstelring

Amstelring

Rob van Dam, ten tijde van opdracht voorzitter Raad van Bestuur 
“Mariëtte Heemskerk heb ik bij Amstelring leren kennen in haar rol als interimmanager bij de reductie en transitie van ondersteunende functies. Hiermee heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij voor een zorgorganisatie beladen processen als eten & drinken, schoonmaak, was, huisvesting en onderhoud en inkoop. Met grote voortvarendheid, hoge inzet en snel werktempo stevent zij recht op haar doel af en speelt dan toch klaar alle partijen te betrekken en verbonden te houden.

De combinatie deskundigheid, daadkracht, tempo, effectiviteit en ook nog plezierig in de omgang, maken haar een zeldzaam talent, waar ik graag een aanbeveling voor schrijf.”
Bezoek de site van Amstelring

SeederDeBoer

Rob Koppen, partner
“Bij de ouderenzorginstelling WWZ-Mariëstaete-Valent heb ik als bestuurslid a.i. het genoegen gehad om met Mariëtte te mogen samenwerken in haar rol als manager facilitaire zaken. Mariëtte heeft hier blijk gegeven in zeer lastige omstandigheden naast leiding geven aan een groot aantal medewerkers tegelijkertijd een groot aantal projecten te kunnen uitvoeren die allen qua veranderingen ingrijpend zijn zoals uitbestedingen en invoeren van een nieuwe organisatiestructuur. Zij is daarnaast een “teamplayer” die in staat is echt samen te werken. Haar optreden kenmerkt zich door intelligent en alert, sensitief en proactief, voorwaarts en toch geduldig alsmede open en openstaand. Het was een plezier om met haar te mogen werken.”
Bezoek de site van SeederDeBoer

Wonen Wateringen

André van den Berg, directeur-bestuurder
“Wonen Wateringen is met 2000 woningen een relatief kleine organisatie. Dat neemt niet weg dat wij een ondernemende organisatie zijn die zich continu vernieuwt. Met die gedachte ontwikkelen wij een organisatieplan waarin we vorm geven aan een organisatie die in staat is om als zelfstandige organisatie voort te bestaan. Mariette Heemskerk begeleid ons bij dat vernieuwingstraject. De ene keer als coach, dan weer als initiator; maar ook als klankbord of sparring partner. Maar altijd flexibel, vol energie en vooral ook betrokken.”
Bezoek de site van Wonen Wateringen

Gemeente Leiden

Teun Bruna, beleidsmedewerker
“Samen met andere beleidsmedewerkers uit de Regio Zuid-Holland Noord heb ik intensief met Mariëtte samengewerkt bij een project dat tot doel had een regionale organisatie voor de mantelzorgondersteuning tot stand te brengen. Sommige gemeenten die bij dit project waren betrokken veranderden lopende het traject van opvatting. Dit had tot gevolg dat er tussentijds een andere koers moest worden ingezet. Mariëtte had in dit project een inhoudelijk deskundige, nuchtere en kritische inbreng, wist goed om te gaan met de veranderende afspraken en termijnen en was daar realistisch in. Zij hield zich daarom goed aan de gemaakte afpraken en leverde in korte tijd de gevraagde produkten. Ook als persoon is zij iemand met wie het prettig samenwerken is.”
Bezoek de site van Holland Rijnland

WWZ Mariënstaete Valent

Jules de Vries, Raad van Bestuur
“Toen één van de regiomanagers van Valent een baan als directeur vond wilden we deze funktie niet definitief invullen, vanwage structuurverandering door fusie.
We hebben toen Mariëtte Heemskerk gevraagd deze funktie waar te nemen totdat een definitieve invulling bereikt zou zijn. De regiomanager stuurt een groot verpleeghuis aan (200 bedden) en een verzorgingshuis alsmede een thuiszorgpoot met een omzet van ruim 12 miloen euro. Mariëtte heeft deze taak met verve opgepakt.

Met name heeft zij zich geconcentreerd op het verbeteren van de productiviteit van de thuiszorg, waarmee behoorlijke stappen zijn gezet. Tevens heeft ze zich bezig gehouden met het reduceren van het aantal kantoorlokaties. De wijze waarop de interimklus is uitgevoerd gaf veel vertouwen. Vandaar dat wij haar hebben gevraagd een nieuwe klus uit te voeren nl. het oplijnen van de facilitaire organisaties na de fusie, waaronder de introduktie van een grootkeuken voor vrijwel alle lokaties.”
Bezoek de site van WWZ Mariënstaete Valent