Update: belanghouders van corporaties en meer

De afgelopen maanden heb ik mijn tijd mooi kunnen verdelen tussen mijn promotie-onderzoek en mijn opdrachten.

Qua werk ben ik bezig (geweest) met het opzetten van belanghoudersbeleid voor een woningcorporatie en met het begeleiden van twee overgangen van ondernemingen. Het opzetten van het belanghoudersbeleid startte met een aantal interviews met belanghouders. Erg leuk om te doen en met als resultaat heel bruikbare informatie voor de corporatie. Vanuit deze interviews is het beleid opgezet, bestaande uit een inhoudelijk beleid en een vertaling in de praktijk inclusief jaarplanning. Het conceptresultaat ligt op dit moment voor bij de geïnterviewde belanghouders, zodat zij er hun reactie op kunnen geven. De twee overgangen van ondernemingen betreffen een uitbesteding van een afdeling en een overgang in verband met een bedrijfsbeëindiging. Ingrijpend voor beide organisaties en vooral ook voor de mensen die erbij betrokken zijn. Niet makkelijk dus.

Qua onderzoek heb ik mijn onderzoeksvraag weer een stuk aangescherpt:
In hoeverre verklaren leiderschapsprofielen van bestuurders, al of niet in samenhang met de strategische profielen van woningcorporaties, de waargenomen verschillen in prestaties van woningcorporaties?

De nadruk blijft liggen op het profiel van de bestuurder en de rollen die hij speelt, nu probeer ik echter ook om een verbinding te maken met wat dat oplevert. Hiermee is voor mijn gevoel weer een stukje van de puzzel die ik al een tijdje in mijn handen had, op zijn plek gekomen. Ik ben nu veel bezig met literatuurstudie om zo te komen tot een definitieve vragenlijst.

Heb je vragen, wil je meer weten: neem gerust contact op!