Start enquête werkstijlen bestuurders woningcorporaties

Vanaf half september is het zover: dan worden alle bestuurders en directeuren van woningcorporaties in Nederland telefonisch benaderd om door middel van het invullen van de enquête deel te nemen aan mijn promotieonderzoek. De enquête gaat onder meer in op de werkstijlen van bestuurders en directeuren in de eigen organisatie en in samenwerkingsverbanden.

De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt aan het gereed maken van de enquête. Onder meer door reacties vanuit het CITO, het CBS en (ex)bestuurders die de enquête in de testfase hebben bekeken en becommentarieerd, is de enquête nu (zo goed als) gereed.

Op 15 september zal in de plenaire vergadering van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties (NVBW) aandacht worden besteed aan het onderzoek. De NVBW beveelt deelname aan de enquête aan. Vanaf 16 septemer starten we (Helen Brunings en ik) met bellen. Door voor een persoonlijke benadering te kiezen hopen we de respons zo hoog mogelijk te laten worden.

Na het analyseren van de verkregen data wordt een aantal workshops voor bestuurders en directeuren georganiseerd waarin wordt ingegaan op werkstijlen in de dagelijkse praktijk.

Heeft u vragen over de enquête of het onderzoek, kijkt u dan op de pagina Promotieonderzoek of neemt u contact met mij op.