Stand van zaken onderzoek Leiderschapsrollen

Voor mijn onderzoek heb ik in de eerste maanden van 2010 een casestudy uitgevoerd bij een woningcorporatie. De eerste versie van de vragenlijst is getest: de directeur-bestuurder en een aantal personen om de bestuurder heen hebben de lijsten beantwoord. Het blijkt dat de huidige vraagstelling onvoldoende passend is: een aantal vragen is niet beantwoord met als argument dat deze niet te beantwoorden is. Dat helpt weer voor het vervolg.

Inmiddels ben ik in contact gekomen met de Quinn association en ben ik met Frans van Rooij weer een stuk verder gekomen. Op dit moment ligt er een concept stappenplan voor het onderzoeksdeel. Hier ga ik nu weer een slag mee maken. Doordat mijn huidige opdracht gaat aflopen in september, verwacht ik weer een mooie slag te kunnen maken. Kan ik in de tussentijd mooi rustig op zoek naar een volgende opdracht.