Promotie-onderzoek

In juli 2008 ben ik aan de Technische Universiteit Delft mijn promotieonderzoek gestart bij de onderzoeksgroep MOVe onder leiding van prof. dr. Vincent Gruis. MOVe staat voor Maatschappelijk Ondernemen en Voorraadbeleid. Sinds 2010 was mijn tweede promotor, prof. dr. Jac Geurts (Universiteit van Tilburg).

In mijn onderzoek heb ik getracht inzicht te verkrijgen in de leiderschapsrollen die bestuurders van woningcorporaties hanteren bij het besturen van de eigen organisatie en bij het participeren in samenwerkingsverbanden.

In 2008 ben ik gestart met literatuuronderzoek naar woningcorporaties en bestuurders van woningcorporaties. In 2010 heb ik een vooronderzoek gehouden bij een woningcorporatie met als doel input te verkrijgen voor het opstellen van een schriftelijke enquête. Ik heb een aantal interviews gehouden en heb geobserveerd bij een aantal bijeenkomsten waarbij de bestuurder aanwezig was. Deze hier opgedane kennis is mede als input gebruikt voor de vragenlijst die is opgesteld. Deze vragenlijst is uitgezet onder bestuurders en directeuren van alle woningcorporaties in Nederland.

175 bestuurders en directeuren hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Met deze data zijn we aan de slag gegaan om te kijken welke financiële, maatschappelijke en organisatie prestatie-indicatoren verband houden met het hanteren van verschillende interne en externe leiderschapsrollen. De data van de genoemde prestatie-indicatoren is op aanvraag verstrekt door het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Naast deze indicatoren zijn ook diverse controlevariabelen meegenomen, denk hierbij aan aantal jaren ervaring, opleiding, ervaring in en de buiten de sector, et cetera.

De analyse van de data laat zien dat het hanteren van de verschillende leiderschapsrollen, voor circa 10% samenhangt met de resultaten van de woningcorporatie op de genoemde prestatie-indicatoren.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.