Presentatie voortgang onderzoek

Op 21 oktober presenteer ik de huidige stand van zaken in een colloquium aan de TU Delft. Tijdens dit colloqium presenteer ik de resultaten van mijn onderzoek tot nu toe. Op grond van deze resultaten beslist een commissie over de voortgang van mijn onderzoek.
Meer informatie (pdf).