Organiseren in tijden van verandering

De invoering van de WLZ en de overgang van bekostiging van veel medische hulpmiddelen vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, heeft veel effect gehad bij onder andere het Hulpmiddelencentrum van Amstelring. Deze Stichting Hulpmiddelencentrum West-Nederland fungeerde als zelfstandige stichting onder de holding van Amstelring. Het bestuur van Amstelring heeft mij gevraagd om, vanuit de rol van directeur, de toekomstmogelijkheden voor de stichting in kaart te brengen. De eerste insteek is geweest om de resultaten te verbeteren. Hier is aan gewerkt door kosten omlaag te brengen, keuzes te maken in het hulpmiddelenaanbod dat de stichting leverde en te verkennen welke scenario’s mogelijk waren om het Hulpmiddelencentrum toekomstbestendig te maken. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat een externe samenwerkings- c.q. overnamepartner is gezocht. Deze potentiële partner diende zowel hulpmiddelen te leveren als bereid te zijn om een nauwe samenwerking met Amstelring aan te gaan. Na een intensief traject is voor een overnamepartner gekozen. Deze partner heeft de levering van hulpmiddelen, de thuiszorgwinkels en de medewerkers overgenomen van Amstelring. Hiermee is een mooie stap gezet!