Organiseren in tijden van verandering

De invoering van de WLZ en de overgang van bekostiging van veel medische hulpmiddelen vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, heeft veel effect gehad bij onder andere het Hulpmiddelencentrum van Amstelring. Deze Stichting Hulpmiddelencentrum West-Nederland fungeerde als zelfstandige stichting onder de holding van Amstelring. Het bestuur van Amstelring heeft mij gevraagd om, vanuit de rol […]

Bestuurdersgeheimen

Op 29 oktober is het zover: dan verdedig ik mijn proefschrift ‘Bestuurdersgeheimen. Over samenhang tussen leiderschapsrollen van bestuurders, strategische profielen en prestaties van woningcorporaties.’ In mijn onderzoek heb ik gezocht naar samenhang tussen drie variabelen: leiderschapsrollen van bestuurders, strategische profielen en prestaties. De variabele leiderschapsrollen is geoperationaliseerd met vier interne rollen die bestuurders kunnen hanteren […]

175 volledig ingevulde enquêtes retour!

In september 2011 is gestart met het benaderen van bestuurders van woningcorporaties om deel te nemen aan de schriftelijke enquête. Onderdelen in de enquête zijn kenmerkenvan de organisatie (bijvoorbeeld type bedrijfsstijl, inrichting organisatie, aantal vestigingen), persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld werkervaring, sectorervaring, aandacht voor reflectie). Daarnaast waren in de enquête tien stellingen opgenomen die afkomstig waren uit […]

Start enquête werkstijlen bestuurders woningcorporaties

Vanaf half september is het zover: dan worden alle bestuurders en directeuren van woningcorporaties in Nederland telefonisch benaderd om door middel van het invullen van de enquête deel te nemen aan mijn promotieonderzoek. De enquête gaat onder meer in op de werkstijlen van bestuurders en directeuren in de eigen organisatie en in samenwerkingsverbanden. De afgelopen […]

MA-street in Oranjewijk Wateringen

Half maart ben ik gestart als procesbegeleider van het project MA-street in Wateringen. Een project van woningcorporatie Wonen Wateringen in de Oranjewijk, een wijk waar wordt gesloopt, gerenoveerd en gebouwd. Eén van de projecten in deze wijk wordt MA-street. MA-street is een pilot voor collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) voor Wonen Wateringen en de gemeente Westland. […]

Update: belanghouders van corporaties en meer

De afgelopen maanden heb ik mijn tijd mooi kunnen verdelen tussen mijn promotie-onderzoek en mijn opdrachten. Qua werk ben ik bezig (geweest) met het opzetten van belanghoudersbeleid voor een woningcorporatie en met het begeleiden van twee overgangen van ondernemingen. Het opzetten van het belanghoudersbeleid startte met een aantal interviews met belanghouders. Erg leuk om te […]

Stand van zaken onderzoek Leiderschapsrollen

Voor mijn onderzoek heb ik in de eerste maanden van 2010 een casestudy uitgevoerd bij een woningcorporatie. De eerste versie van de vragenlijst is getest: de directeur-bestuurder en een aantal personen om de bestuurder heen hebben de lijsten beantwoord. Het blijkt dat de huidige vraagstelling onvoldoende passend is: een aantal vragen is niet beantwoord met […]

Overzicht 2009: een aantal leuke zaken per maand

Januari – Afronden opdracht regiomanager Februari – Opstellen agressieprotocol Wonen Wateringen (complimenten ontvangen van Arbeidsinspectie!) Maart – Veel aan mijn promotieonderzoek gewerkt, en de eerste gesprekken gevoerd voor een nieuwe opdracht April – Gestart met nieuwe opdracht als projectleider bij het Facilitair bedrijf van een fusieorganisatie Mei – Diederik is 38 geworden Juni – Samen met Michel van BD2 (www.bd2.nl) veel […]

Presentatie voortgang onderzoek

Op 21 oktober presenteer ik de huidige stand van zaken in een colloquium aan de TU Delft. Tijdens dit colloqium presenteer ik de resultaten van mijn onderzoek tot nu toe. Op grond van deze resultaten beslist een commissie over de voortgang van mijn onderzoek. Meer informatie (pdf).

Nieuwe opdracht bij zorginstelling

Sinds kort ik ben bezig als projectleider Invoering Nieuw Voedingsconcept bij een zorginstelling. Deze zorginstelling bouwt een centrale productiekeuken van waaruit straks circa 1.800 maaltijden per dag worden bereid. Vanuit de centrale productiekeuken worden de maaltijden verspreid naar de locaties. Het nieuwe concept leidt ertoe dat cliënten op het eetmoment zelf de keuze kunnen maken voor een […]