Bestuurdersgeheimen

Op 29 oktober is het zover: dan verdedig ik mijn proefschrift ‘Bestuurdersgeheimen. Over samenhang tussen leiderschapsrollen van bestuurders, strategische profielen en prestaties van woningcorporaties.’ In mijn onderzoek heb ik gezocht naar samenhang tussen drie variabelen: leiderschapsrollen van bestuurders, strategische profielen en prestaties. De variabele leiderschapsrollen is geoperationaliseerd met vier interne rollen die bestuurders kunnen hanteren bij het besturen van de eigen organisatie (uit ‘ Roles Executives Play’ van Hart & Quinn, 1994) en vier externe leiderschapsrollen die bestuurders kunnen hanteren bij het participeren in samenwerkingsverbanden (uit ‘Bestuurders zijn van betekenis’ van Kaats & Opheij, 2008). Bij de strategische profielen heb ik gewerkt met het bedrijfsstijlenmodel van Dr.ir. Vincent Gruis (uit ‘Organisational archetypes for Dutch housing associations, 2008). In dit model worden de assen ‘Primaire focus op maatschappelijk c.q. financieel rendement’ en ‘ Breedte van activiteiten’ onderscheiden. De Prestaties zijn onderscheiden in financiële, maatschappelijke en organisatieprestaties. Ook is aan bestuurders gevraagd in welke mate zij tevreden zijn over prestaties van hun woningcorporatie in de afgelopen periode.

Voor mijn onderzoek hebben 175 bestuurders van woningcorporaties een schriftelijke vragenlijst ingevuld en heb ik data over prestaties in de periode 2007-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting mogen gebruiken.

Uit het onderzoek blijkt dat er samenhang is tussen de drie genoemde variabelen, hoewel in potentie veel meer mogelijke samenhangen hadden kunnen worden gevonden. Dit maakt de gevonden samenhang echter juist zeer interessant. In mijn boek Bestuurdersgeheimen kun je meer lezen.

‘Bestuurdersgeheimen: over samenhang tussen leiderschapsrollen van bestuurders, strategische profielen en prestaties van woningcorporaties’ verschijnt bij Uitgeverij Eburon en is vanaf 29 oktober verkrijgbaar via de boekhandel en via eburon.nl/bestuurdersgeheimen.