175 volledig ingevulde enquêtes retour!

In september 2011 is gestart met het benaderen van bestuurders van woningcorporaties om deel te nemen aan de schriftelijke enquête. Onderdelen in de enquête zijn kenmerkenvan de organisatie (bijvoorbeeld type bedrijfsstijl, inrichting organisatie, aantal vestigingen), persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld werkervaring, sectorervaring, aandacht voor reflectie). Daarnaast waren in de enquête tien stellingen opgenomen die afkomstig waren uit de vragenlijst van Rotter (1966) over de locus of control. De locus of control heeft betrekking op de mate waarin het behalen van resultaten door een individu wordt beleefd als het gevolg van eigen inzet en invloed (interne locus of control) of door invloed van de omgeving (externe locus of control).

De enquête eindigde met stellingen over de werkstijlen van bestuurders die zij hanteren bij het aansturen van hun corporatie. Met behulp van deze stellingen wordt getracht inzicht te verkrijgen in de leiderschapsrollen die bestuurders in hun eigen organisatie en in samenwerkingsverbanden hanteren.

Uiteindelijk hebben 175 bestuurders de enquête volledig ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! Momenteel ben ik druk bezig met het analyseren van de data. Naar verwachting is in de eerste helft van 2013 meer bekend over de resultaten.